Péče o květinovou louku

wildflower-1442652_1920

Květinové louky nesmíme sekat příliš často. Sekají se teprve tehdy, až se větší část květin a byliny vysemení. Sekají se dvakrát ročně (koncem června a na podzim). U chudších luk na suchých stanovištích stačí mnohdy jedna seč na podzim.

Při sekání louky bychom měli postupovat po etapách. Alespoň 30 % plochy louky zůstane stát a poseká se až později. Vznikají tak možnosti úkrytu pro luční obyvatele.

U menších ploch je nejlepší použít kosu. Kosa nám zvýší fyzickou kondici a je šetrná k drobným živočichům. Mnoho zvířat se před sekačkou nedokáže zachránit.

Další výhodou kosy je, že s ní lze kosit výběrově. Dosud neodkvetlé luční květiny můžeme ponechat nepokosené, aby se mohly vysemenit.

Login

Lost your password?