Podmínky pro udělení plakety "Ukázková přírodní zahrada"

Co je ukázková přírodní zahrada?

Je to zahrada (od svého okolí oddělený venkovní prostor) s prvky ovlivněnými člověkem. V první fázi bezpodmínečně splňuje kritéria pro udělení základní plakety a dále obsahuje co nejvíce prvků přírodní zahrady.

Ukázková přírodní zahrada však tato základní kritéria převyšuje určitými zvláštnostmi, vyniká nad průměrnými nebo standardními zahradami. To může být dáno uspořádáním zahrady, tematickým zaměřením, ale také speciálním využitím a zpracováním zahradních produktů, turistickou atraktivitou apod.

Ukázková přírodní zahrada musí být přístupná veřejnosti v pravidelných časech, při speciálních příležitostech či po domluvě předem.

Podmínky

Dodržování 3 základních kritérií a vytvoření co nejvíce prvků přírodní zahrady (viz kritéria přírodní zahrady).

Péče o zahradu

Při obhospodařování zahrady je usilováno o hospodaření s pokud možno uzavřeným koloběhem. Viz kritéria přírodní zahrady.

Celkový stav

Zahrada je již řádně etablovaná, „zapojená“, to znamená, že není čerstvě po výsadbě, rostliny jsou vzrostlé do své obvyklé výše a šíře. Je udržovaná, esteticky lahodí lidskému oku. Přírodní zahrada není zahrada, která by byla úplně ponechaná přírodě, tj. není to zahrada, která by tvořila neuspořádaný chaos či džungli.

Styl a utváření zahrady

Čím je charakteristická vaše zahrada? Tato informace bude použita pro vytvoření „značky“ vaší zahrady v průvodci ukázkových zahrad – např. architektonicky zajímavá zahrada, jednoduchá přírodní zahrada, anglická zahrada, růžová zahrada, selská zahrada, trvalková zahrada, klasická domácí zahrada apod.

Pokud se bude zahrada prezentovat určitým stylem, je důležité, aby byla zachována věrnost stylu.

Vhodný výběr doprovodných materiálů – přírodních/ ekologických, recyklovatelných apod. Znatelné prostorové členění, zpevněné cesty, ohraničení záhonů a cest apod.

Dětský koutek, část přizpůsobená dětským hrám.

Využití a zpracování produktů ze zahrady – pro osobní spotřebu, pro komerční účely, nabídka produktů v rámci ukázkové zahrady apod.

Použití rostlin vhodných pro zahradu a zvýrazňující její ráz:

  • standardní zahradní sortiment
  • plané rostliny
  • zelenina
  • bylinky a koření
  • dřeviny, trvalky, růže a další

Majitel/uživatel zahrady

Důvěryhodná osobnost majitele, ochotná podělit se o své zkušenosti. Disponuje fundovanými znalostmi, ochotou k výměně zkušeností, kultivovaným vystupováním a přátelským přístupem k hostům.

Turistická atraktivita

Především u historických parkových, klášterních a zámeckých zahrad – prožitek, překvapení (detaily v zahradě), opticky poutavé body, pohledové osy, prostor pro odpočinek a vnímání zahrady (klid, čas), hra, relaxace.

Služby

Informace – prospekty, internetová prezentace, fundované prohlídky, aktuální termíny akcí a otevírací doby na internetu, možnosti parkování, WC, občerstvení, semináře, kurzy.

Typy ukázkových přírodních zahrad

Veřejné zahrady – Zahrady a parky, které bývají většinou celoročně otevřené a volně přístupné, o které pečují veřejné organizace.

Poloveřejné zahrady – Zahrady a parky, které jsou přístupné v určitých otevíracích dobách a o které se starají soukromé nebo veřejné organizace.

Soukromé zahrady – Zahrady a parky, které lze navštívit po sjednání termínu nebo při určitých akcích.

Dále se mohou dělit na:

Prodejní zahrady – ukázková zahrada v zahradnickém podniku. Zahradnické podniky mohou prezentovat ukázkovou zahradu nejen jako poradenský a akviziční nástroj, ale také jako působivou vizitku vlastní výkonnosti a nabídky. Zákazníkům se zde ukazuje řada možností utváření zahrad s širokou paletou rostlin a materiálů. Cíl – získávání zákazníků.

Předváděcí zahrady – zahradnické výstavy. Cíl – předvádění zahradnických podniků a infrastruktury.

Vědecké pokusné a ukázkové zahrady – Ukázkové zahrady univerzit, zemědělských koncernů a šlechtitelů. Tyto „doprovodné zahrady“ slouží v první řadě vědeckým ukázkám a předvádění, až ve druhé řadě pak jako ukázkové zahrady. Cíl – vzdělávání, předvádění a získávání zákazníků.

Veřejné učební zahrady, školní zahrady, zahrady výukových center – Zahrady určené k učebním účelům. Cíl – vzdělávání.

Veřejné a soukromé tématické ukázkové zahrady – Parky, zámecké parky, klášterní zahrady, zahrady ke speciálním tématům s veřejným až soukromým charakterem, soukromé zahrady. Cíl – vzdělávání, informace, rekreace, turistická atrakce.

Login

Lost your password?