Květinová louka - pestrá nádhera pro každou zahradu

Je mnoho důvodů, proč na zahradě založit květinovou louku. Ten nejdůležitější? Květinová louka je zdrojem radosti! Je plná života a proměn – plná barev, vůní a zvuků.

Nejen pro nás, ale i pro živočišný svět je velkým lákadlem. Na rozdíl od jednotvárného trávníku poskytuje květinová louka prostor mnoha různým formám života. Dole, ve vrstvě organického materiálu na povrchu půdy, žijí mravenci a střevlíci. O něco výše loví svou kořist pavouci. Rozličné květy lákají hmyz.

Některé druhy motýlů jsou odkázané na luční rostliny. Z květů sají nektar. Pro snůšku vajíček si vybírají určité rostliny, které pak slouží čerstvě vyklubaným larvám jako potrava.

Mnoho ptáků využívá květinovou louku jako zdroj potravy. Semena, hmyz a drobní živočichové jsou pro opeřené obyvatele zahrady chutnou kořistí.

Bylinný trávník

V každé zahradě jsou oblasti, v nichž se tráva seká nakrátko: místa ke grilování, plochy ke hraní, cestičky a místa, kam si můžeme lehnout. Pro tyto oblasti je rozmanitý bylinný trávník pestrou alternativou k monotónnímu a uniformnímu „anglickému“ trávníku.

Ekologický význam bylinného trávníku

Bylinný trávník sestává z druhově bohaté skladby rostlin nízkého vzrůstu. V tomto rostlinném společenstvu nachází úkryt mnoho půdních živočichů. Hmyz a ptáci zde nalézají mnoho potravy.

Bylinný trávník šetří navíc i čas a peníze. Neseká se příliš často. Zalévání je nutné jen za extrémního sucha. Kromě toho není nutné tento trávník hnojit. Bylinný trávník je hezký na pohled, nízké byliny a květiny se starají o pestrobarevný koberec.

Jak založit bylinný trávník

Pro založení takového trávníku jsou dnes ve speciálních prodejnách k sehnání směsi pro bylinné trávníky. Půdu bychom měli ochudit o živiny přimícháním křemičitého písku, kromě toho by půda měla být vlhká. Osivo – 1 až 4 g na m2 – se rozhodí na povrch a zahradním válcem přitlačí k půdě. Semena nesmíme zakrýt vrstvou zeminy, jelikož potřebují ke klíčení světlo.

Z již založeného, druhově chudého trávníku uděláme bylinný trávník tak, že ho přestaneme hnojit, přestaneme ho tak často sekat a zaléváme ho jen za extrémního sucha. Brzy se zde objeví první plané byliny a květiny a přinesou s sebou pestrou obměnu.

Login

Lost your password?