Založení květinové louky

Květinová louka je plná života a je zdrojem neutuchající radosti pro každého milovníka přírody. Pečlivě naplánovaná a založená květinová louka později roste a kvete úplně sama.

K založení květinové louky jsou vhodné ty části zahrady, které nejsou neustále sešlapávané, v ideálním případě na otevřeném, slunném místě. Máme-li k dispozici málo místa, vytvořme květinové ostrůvky v trávníku.

K optimálnímu klíčení semen lučních květin je nutné jemné seťové lůžko. Malé plochy můžeme připravit ručně zrytím a uhrabáním, větší plochy strojovým zpracováním rotavátorem a bránami. Zhutněné půdy hluboko prokypříme. Odstraníme kořeny oddenkatých polních plevelů jako bršlice nebo pýru. Čím je půda chudší, tím je květinová louka druhově bohatší.

Výběr správného osiva:

Výběr správného osiva je rozhodujícím krokem pro další zdárný vývoj louky. Louky ve vašem okolí vám nabízejí cenné tipy, které rostliny jsou vhodné pro vaši květinovou louku. Podle charakteru půdy a vlhkosti stanoviště se v přírodě stejně jako ve vaší zahradě vytvářejí různé typy louky. Na suchých půdách chudých na živiny prospívají tzv. chudé louky. Pokud je stanoviště úrodné a bohaté na živiny, vytvářejí se tzv. úživné louky.

Jednou z možností, jak získat osivo, je proto výsev prostřednictvím nastlaného sena: po dohodě se zemědělcem posekejte zhruba v polovině června a pak ještě dvakrát, vždy za jeden až dva týdny, vhodně veliký kousek přirozené louky a posekané rostliny rozprostřete v tenké vrstvě na ploše, kde plánujete květinovou louku.

Pokud nemáte takovou možnost, doporučujeme vám zakoupit směs osiva našich původních druhů od speciálních firem. Kvalitní osivo s vhodnými lučními květinami něco stojí – zato se z něj budete ještě dlouho těšit.

Výsev:

Optimální je výsev 1-4 g osiva na m² v dubnu a květnu nebo v září a říjnu na vlhkou půdu. Semena nezakrýváme půdou, ale pomocí válce je pevně přitlačíme. Jinou možností je ušlapat osetou plochu dvěma destičkami připevněnými na nohy.

Login

Lost your password?